Information gällande COVID-19

Vi på Aurum Hotel följer noga de direktiv och rekommendationer som de svenska myndigheterna utfärdar. Renlighet och hygien är prioriterat och vi har vidtagit en rad åtgärder för att skapa en trygg miljö för er gäster och våra medarbetare.

På Aurum Hotel är hygien och renlighet alltid högt prioriterat. Vi betonar också vikten av god handhygien i enlighet med rekommendationer från lokala hälsovårdsmyndigheter. Vi har strikta rutiner för vår personals handhygien i samband med köksarbete, måltider och toalettbesök. Kök och städ rekommenderas att använda sig av engångshandskar under hela arbetsdagen. Vi vill också uppmuntra våra gäster att tvätta sina händer ofta med tvål och varmt vatten.

Vad vi gör på våra hotell för gästers och medarbetares trygghet:

  • Vi har stärkta rutiner för städning, rengöring och hygien. Det innebär bland annat att vi utför regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som exempelvis gästtoaletter, dörrhandtag, kortterminaler och hissknappar.
  • Upprätthållna rutiner för kollegor som är sjuka enligt direktiv från hälsovårdsmyndigheter.

AVBOKNINGSREGLER:

Våra ordinarie bokningsvillkor gäller.

Givet situationen med Covid-19 kan vi dock göra ett undantag: har du en bokning och kommer från ett land belagt med reseförbud av landets myndigheter och du gjort din bokning före den 14 mars 2020 och din vistelse kommer att inträffa senast 14 april 2020, kan du ändra din bokning till ett framtida datum under 2020. Om du väljer att avboka återbetalas inte din bokning.

  • Om du bokat din hotellövernattning någon annanstans måste du vända dig direkt till den aktören för att få information om vilka regler som gäller din bokning.
  • Om du gjort en grupp- eller konferensbokning gäller vanliga om- och avbokningsregler.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på telefon 0910-88330.