Integritetspolicy – Aurum Hotel

Policyn reglerar hur Aurum Hotel (bolaget) hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar hanteringen av samtliga personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Policy är förankrad hos alla våra medarbetare

Tillämpning och revidering

Bolagets styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas, och vid behov uppdateras, årligen av bolagets styrelse.

Bolagets personuppgiftsansvarig har till uppgift att hålla sig informerad om förändringar i dataskyddsförordningen samt ansvarar för att policyn uppdateras till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy ska tillämpas av bolagets samtliga befattningshavare och medarbetare samt underkonsulter och uppdragstagare som på ett eller annat sätt ingår i vår affärsverksamhet.

Organisation och ansvar

VD är ytterst ansvarig för innehållet i bolagets personuppgiftspolicy samt att den implementeras och efterlevs av bolagets samtliga befattningshavare, medarbetare samt uppdragstagare. VD får delegera innehållsansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Bolagets samtliga befattningshavare, medarbetare och uppdragstagare ansvarar för att de agerar i enlighet med bolagets personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Uppgiftsinsamlingskriterier

Principerna för uppgiftsbehandling innebär att vi löpande endast hanterar personuppgifter som är av direkt relevant och berättigat affärsmässigt intresse, avtalsreglerat eller lagstadgat. Endast i undantagsfall och om nödvändigt hanteras övriga personuppgifter, vilka då regleras genom samtyckesavtal.

Endast personuppgifter som är absolut nödvändiga för att bedriva affärsverksamheten, uppfylla gällande avtal, hantera personaladministration samt uppfylla lagkrav ska behandlas och lagras. När personuppgiften inte längre uppfyller dessa kriterier ska de utan dröjsmål raderas.

Hanteringsrutiner

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vårt hanteringsregister, som hanteras av personuppgiftsansvarig. Person som finns registrerad har alltid rätt att få ett utdrag på registrerade uppgifter, samt rätt att korrigera felaktiga uppgifter. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Olovlig uppgiftshantering

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Vid extern hantering, samverkan och inköp av tjänster

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling av externa leverantörer samt utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal. Outsorcing av personuppgiftshantering regleras genom personbiträdesavtal.


Webbplatspolicy

 Denna webbplatspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter genom användning av cookies på vår webbplats www.hotellaurum.se. Om du har några frågor kring hur vi behandlar uppgifterna kring vår användning av cookies är du självklart välkommen att kontakta oss.

När du besöker vår hemsida kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies. Genom att använda klicka i kryssrutan ”Ja, jag godkänner er användning av cookies” samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna webbplatspolicy. Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Cookies

På vår webbplats används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen.

Vilka typer av cookies använder vi?
Vi använder två typer av cookies:
1) en långvarig cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder vi cookies till?

Vid besök på vår webbplats sker en automatisk registrering av IP-adressen för mätning av besöksfrekvens. Vi lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Vi använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla webbplatsen. Vi använder också webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för vår verksamhet.

Vi samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på vår webbplats:

  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc)
  • Information om vilken typ av enhet som besökare ansluter sig ifrån.
  • Operativsystem (Windows, IOS etc.)

Långvariga cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker vår webbplats samt för att anpassa och göra information så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies
Genom att använda vår webbplats informeras du om behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Om du använder olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta) måste du se till att webbläsaren på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information eller klicka på denna länk: Stäng av Cookies. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Observera att om du väljer att inte tillåta lagring av cookies kan det vara möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsen samt att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ytterligare information

 Vänligen kontakta oss på info@hotellaurum.se om du har frågor om denna webbplatspolicy.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.

 Ändringar i webbplatspolicyn

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplatspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Alla ändringar av denna webbplatspolicy kommer att publiceras på vår webbplats.